• May 28, 2024
Uncategorized

Ủy ban Kiểm tra Trung ương yêu cầu Đắk Nông cung cấp hồ sơ dự án điện gió

UBND tỉnh Đắk Nông giao các Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng và Thanh tra tỉnh này phối hợp với các đơn vị có liên quan, theo chức năng nhiệm vụ được giao, cung cấp hồ sơ các dự án điện gió, báo cáo, tham mưu cho UBND tỉnh.From: web game casino

Nội dung hồ sơ gồm thông tin về các dự án (chủ đầu tư, quy mô, tổng vốn đầu tư, địa điểm thực hiện, thời gian và tiến độ thực hiện dự án…).

Bên cạnh đó, Ủy ban Kiểm tra Trung ương cũng yêu cầu cung cấp báo cáo, thống kê các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện dự án của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, Ban Cán sự Đảng, UBND tỉnh…

Trước đó, Thanh tra Chính phủ đã chỉ rõ một số sai phạm trong việc chấp thuận chủ trương đầu tư đối với một số dự án nhà máy điện gió.From: web game casino

Các sai phạm tập trung vào việc cho thuê đất trên đất quy hoạch khoáng sản; việc khởi công, nghiệm thu và vận hành thương mại các dự án nhà máy điện gió trên địa bàn tỉnh Đắk Nông.

Thanh tra Chính phủ kiến nghị Thủ tướng giao Bộ Công an tiếp nhận hồ sơ, tài liệu để xem xét, điều tra liên quan đến việc quản lý, sử dụng đất thực hiện đầu tư 5 dự án điện gió (trừ Dự án điện gió Asia Đắk Song 1 do chưa xây dựng) chồng lấn trên đất quy hoạch.

Trong số 6 dự án điện gió tại Đắk Nông, chỉ có Dự án điện gió Đắk Hòa, công suất 50MW đã đưa vào vận hành thương mại từ tháng 11/2021.

Năm 2023, Dự án điện gió Đắk Hòa phát được khoảng 153,7 triệu kWh vào hệ thống điện quốc gia, đóng góp cho ngân sách địa phương khoảng 27 tỷ đồng.