• July 21, 2024
Uncategorized

Top 5 nhóm ngành hút thí sinh trong tuyển sinh đại học

Thống kê được Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) công bố tại hội nghị về tuyển sinh ngày 15/3 tại TPHCM cho thấy top 5 nhóm ngành có thí sinh trúng tuyển nhập học nhiều nhất là và quản lý, máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật, nhân văn, sức khỏe.

Trong đó, nhóm ngành kinh doanh và quản lý vẫn chiếm tỷ lệ lớn nhất trong tổng số thí sinh nhập học. Nhóm này đang chiếm gần 1/4 tổng số thí sinh trúng tuyển nhập học (chiếm 23,57%).

Mức tỷ lệ của nhóm ngành kinh doanh và quản lý có giảm nhẹ so với năm 2022 (24,54%) song vẫn luôn giữ vị trí số 1 trong nhiều năm qua.

Hai nhóm ngành học tiếp theo là máy tính và công nghệ thông tin, công nghệ kỹ thuật với tỷ lệ lần lượt là 11,27% và 10,05%. Nhóm nhân văn chiếm 8,84% và nhóm sức khỏe chiếm 6,72%.

Ở chiều ngược lại, nhiều lĩnh vực quan trọng nhưng chỉ chiếm dưới 1%, thấp nhất là dịch vụ xã hội (0,41%), thú y (0,48%). Các ngành khoa học cơ bản như khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, toán và thống kê có tỷ lệ ở mức 0,5-0,7%.

Đại diện Bộ GD&ĐT đánh giá tỷ lệ tuyển sinh theo lĩnh vực của năm 2023 khá tương đồng với năm 2022, không có nhiều biến động.

Tuy nhiên, Bộ ghi nhận thay đổi tích cực ở một số lĩnh vực. Ví dụ như với nhóm công nghệ kỹ thuật, tỷ lệ nhập học có gia tăng khoảng 1% so với năm trước đó. Bên cạnh đó, các lĩnh vực như khoa học sự sống, khoa học tự nhiên, toán và thống kê cũng ghi nhận tỷ lệ thí sinh nhập học tăng, dù còn khiêm tốn.

Bộ GD&ĐT cho biết, sau khi kết thúc đợt tuyển sinh đại học năm 2023, có 546.686 thí sinh trúng tuyểnnhập học, chiếm tỷ lệ 53,12% số thí sinh dự thi.

Tổng số thí sinh nhập học toàn quốc chiếm82,45%tổng chỉ tiêu, trong đó có 203/322 cơ sở đào tạo có tỷ lệ nhập học từ 80% trở lên.