• May 30, 2024

“ส.ฟันดาบ+มกช.” มุ่งพัฒนาผู้ฝึกสอนกระจายทั่วภูมิภาคไทยยกระดับสู่นานาชาติ

เมื่อวันที่ 10 มี.ค.67 พล.อ.ชาญชัย ยศสุนทร เลขาธิการสมาคมกีฬาฟันดาบแห่งประเทศไทยฯ พร้อมด้วย ผศ.อเนชา เพียรทอง ผู้อำนวยการกองกิจการนักเรียนนักศึกษา และกิจการพิเศษ ม.การกีฬาแห่งชาติ (มกช.) ร่วมในพิธีมอบใบประกาศนียบัตร ให้แก่ผู้เข้าร่วมอบรมผู้ฝึกสอนกีฬาฟันดาบระดับชาติ Level B ระหว่างวันที่ 4-10 …

Read More