• May 28, 2024

“บขส.” พร้อมอำนวยความสะดวกเดินทางหยุดยาววันแม่

นายสัญลักข์ ปัญวัฒนลิขิต กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ขนส่ง จำกัด (บขส.) เปิดเผยว่า ได้มอบหมายให้ฝ่ายธุรกิจเดินรถ และฝ่ายบริหารการเดินรถ เตรียมความพร้อมของพนักงาน, รถโดยสาร, สถานีขนส่งผู้โดยสาร ให้พร้อมบริการประชาชนเดินทางและท่องเที่ยว ในช่วงวันหยุด 12-14 ส.ค. 66 (วันแม่แห่งชาติ) เพื…

Read More