• May 28, 2024

“รถไฟฟ้าสายสีแดง” เปิดบริการ 10 เดือน ผู้โดยสารทะลุ 3.2 ล้านคน!

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ทคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า นับตั้งแต่รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 พ.ย.64 จนถึงปัจจุบัน มีปริมาณผู้ใช้บริกา…

Read More