• May 28, 2024

เช็กล่าสุด! น้ำยังท่วมถนน 92 สายทาง 19 จังหวัด รถยังผ่านไม่ได้ 59 แห่ง

เมื่อวันที่ 28 ต.ค. กระทรวงคมนาคม ได้สรุปรายงานอุทกภัยในเส้นทางคมนาคม โดยพบว่า มีโครงข่ายคมนาคมที่ได้รับผลกระทบ รวม 92 สายทาง 100 แห่ง ผ่านได้ 41 แห่ง ไม่สามารถผ่านได้ 59 แห่ง แบ่งเป็น ถนนทางหลวง ได้รับผลกระทบ 6 สายทาง 6 แห่ง ไม่สามารถผ่านได้ทั้ง 6 แห่ง และถนนทางหลวงชนบท ได้รับผลกระทบ 86 สายทาง 94 แห…

Read More