• May 28, 2024

เปิดพิกัดปั๊มชาร์จ “อีวี” ทั่วไทย ขับรถอุ่นใจแบตหมดไร้ปัญหา

หยุดยาว…สงกรานต์ปีนี้ เชื่อว่าหลายครอบครัวจะเดินทางโดยรถยนต์ส่วนตัวมากขึ้น ที่ผ่านมาหลายบ้าน ยังกล้า ๆ กลัว ๆ ที่จะขับรถยนต์ไฟฟ้า หรือรถอีวี ออกต่างจังหวัด เกรงว่าขับ ๆ ไป 200-300 กิโลเมตร แบตเตอรี่จะหมดระหว่างทาง กังวลว่าจะหาที่ชาร์จแบตได้หรือไม่? ถ้าหาไม่เจอหรือคิวยาวจะกลายเ…

Read More