• April 23, 2024

มาติชถกแรนส์เรื่องย้ายทีมไม่ลงตัว

ที่ผ่านมากองกลางเซอร์เบียมีข่าวอยากย้ายหนี แรนส์ เพราะครอบครัวปรับตัวกับการใช้ชีวิตในภาคตะวันตกเฉียงเหนือฝรั่งเศสไม่ได้ ท่ามกลางกระแสข่าวจากบางแห่งเผยว่าภรรยา มาติช อยากกลับไปอังกฤษ

ล่าสุด เลกิ๊ป รายงาน มาติช เดินทางไปยังสโมสรเพื่อหารือ แรนส์ ถึงทางออกในเรื่องนี้ แต่…

Read More