• April 23, 2024

สถิติคดีฆาตกรรมผู้หญิง เกินครึ่งเป็นฝีมือคนรัก-คนในครอบครัว

เรียกได้ว่าแทบจะกลายเป็นเรื่องปกติไปแล้วที่เราจะพบเห็นการรายงานข่าวคดีฆาตกรรมรายวัน โดยเฉพาะในประเทศไทยเองที่เกิดคดีฆาตกรรมไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าประเทศอื่น ๆ

เมื่อเปิดสถิติคดีฆาตกรรมทั่วโลก พบว่า แม้สัดส่วนผู้เสียชีวิตที่เป็นชายและหญิงจะสูงพอ ๆ กัน แต่ทราบหรือไม่ว่า ใน…

Read More