• April 23, 2024

สภาพอากาศวันนี้ 12 จังหวัดมีฝนฟ้าคะนอง ไทยตอนบนอุณหภูมิลดลง

พยากรณ์อากาศ 24 ชั่วโมงข้างหน้า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นที่ปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนมีกำลังอ่อน ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงเหนือในระดับบนพัดปกคลุมประเทศไทยตอนบน ลักษณะเช่นนี้ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีหมอกในตอนเช้า โดยภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แ…

Read More