• April 23, 2024

ทูตรัฐปาเลสไตน์ ระบุ เจรจากลุ่มฮามาส เพื่อช่วยเหลือตัวประกัน ยังทำได้ยาก

เมื่อช่วงบ่ายวานนี้ (12 ต.ค.) ทีมข่าวต่างประเทศของ PPTV ได้สัมภาษณ์พิเศษ วะลีด อะบู อะลี (Mr. Walid Abu Ali) เอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งรัฐปาเลสไตน์ประจำประเทศไทย ซึ่งมีถิ่นพำนักอยู่ที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย เกี่ยวกับความคืบหน้าล่าสุดในกระบวนการช่วยเหลือตัวประกันไทยว่า ณ เว…

Read More