• April 23, 2024

เศรษฐา ลุย "แก้หนี้นอกระบบ" สั่งเจ้าหนี้ห้ามคิดดอกเบี้ยเกิน 15% ต่อปี

เศรษฐา ทวีสิน นายกรัฐมนตรี ตั้งโต๊ะแถลงเรื่องหนี้นอกระบบ ระบุว่า ได้ตั้งเรื่องนี้ให้เป็นวาระแห่งชาติร่วมมือกับฝ่ายการปกครอง ตำรวจ เพื่อทำงานร่วมกันแก้ไขเรื่องหนี้ ซึ่งมีความระเอียดอ่อนในระดับชุมชน จากนั้น จะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจยกระดับความเป็นอยู่เพื่อไม่ให้กลับไปก่อหนี้สินล…

Read More