• April 23, 2024

เปิดกลยุทธ์ HR บริษัทยักษ์ ดึงคนรุ่นใหม่ไม่ให้ลาออก

ปฏิเสธไม่ได้ว่าปัญหาเรื่อง ความแตกต่างระหว่างวัย หรือ “Generation Gap” มีให้เห็นอยู่ตลอด แต่ในยุคปัจจุบันที่มีการยอมรับความหลากหลายมากขึ้น และคนรุ่นใหม่มีความเป็นตัวของตัวเองสูง ส่งผลให้เมื่อพวกเขาเจอการทำงานรูปแบบไหนที่ไม่ใช่ ไม่สามารถสร้างความรู้ หร…

Read More