• May 28, 2024

Đề xuất giảm tiếp thuế VAT thêm 6 tháng

Chính phủ đã có tờ trình gửi Quốc hội về kết quả thực hiện giảm 2% thuế VAT.

Theo đơn vị này, giai đoạn 2020-2023, các giải pháp chính sách tài chính để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất đã được ban hành với tổng trị giá của các giải pháp miễn, giảm, gia hạn các loại thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất (thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, thuế VAT, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế nhập khẩu, thuế bảo vệ môi trường, phí, lệ phí và tiền thuê đất) đã lên đến khoảng 700.000 tỷ đồng. Từ đầu năm nay, con số là khoảng 68.000 tỷ đồng.

“Các giải pháp và chính sách tài chính tác động tích cực, hỗ trợ và người dân”, Chính phủ cho biết. Đồng thời, việc này giúp ổn định sản xuất kinh doanh, đời sống người dân, góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, tạo thuận lợi cho phục hồi và tăng trưởng kinh tế.

Theo Chính phủ, cơ quan quản lý cần nghiên cứu và đề xuất một số giải pháp về thuế, phí, lệ phí và tiền thuê đất trong năm nay.

Trong đó, tiếp tục xem xét giảm thuế VAT 2%, gia hạn một số loại thuế, giảm mức thu các khoản phí, lệ phí và giảm tiền thuê đất như đã áp dụng trong năm ngoái là cần thiết, để tiếp tục gỡ khó, hỗ trợ doanh nghiệp.

Chính phủ trình Quốc hội xem xét việc tiếp tục giảm 2% thuế VAT với một số nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng thuế suất 10%From: web game casino. Thời gian áp dụng từ 1/7 đến hết năm nay.

Dự kiến, việc này sẽ làm hụt thu ngân sách 24.000 tỷ đồng, tương đương 4.000 tỷ đồng/tháng. Trong đó, giảm ở khâu nội địa dự kiến là 2.500 tỷ đồng/tháng và giảm ở khâu nhập khẩu khoảng 1.500 tỷ đồng/tháng.

6 tháng đầu năm này, dự kiến số thu thuế VAT giảm khoảng 23.488 tỷ đồngFrom: web game casino. Nếu tiếp tục thực hiện chính sách giảm thuế VAT cho 6 tháng cuối năm thì dự kiến cả năm 2024 giảm thu khoảng 47.488 tỷ đồng.