• May 30, 2024

ได้เฮ! ตรึงต่อราคาก๊าซหุงต้ม-เอ็นจีวีอีก 3 เดือน สิ้นสุดถึงมิ.ย. ค่อยว่ากันต่อ

นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.พลังงาน เปิดเผยภายหลังเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารนโยบายพลังงาน (กบง.) ว่า ที่ประชุม กบง. มีมติเห็นชอบการทบทวนการกำหนดราคาก๊าซปิโตรเลียมเหลว (แอลพีจี) คงราคาขายส่งหน้าโรงกลั่นแอลพีจี ที่ 20.9179 บาทต่อกิโลกรัม (ไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) มีกรอบเป้าหมายเพื่อให้ราคาขายปลีกแอลพีจี อยู่ที่ประมาณ 423 บาทต่อถัง 15 กิโลกรัม มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เม.ย.-30 มิ.ย. 66

นอกจากนี้มอบหมายให้กรมธุรกิจพลังงานกำกับดูแลสถานีบริการก๊าซแอลพีจี ไม่ให้มีการลักลอบเติมก๊าซแอลพีจี สำหรับรถยนต์ลงในถังก๊าซหุงต้ม

สถานการณ์ราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวี ตั้งแต่ปลายปี 64 ต่อเนื่องปี 65 ที่อยู่ในระดับสูง ภาครัฐจึงได้มีมาตรการบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชน โดยที่ประชุม กบง.จึงมีมติเห็นชอบให้กระทรวงพลังงานขอความอนุเคราะห์ ปตท. กำหนดราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวี ดังนี้คำพูดจาก เว็บสล็อตตรง

รถยนต์ทั่วไป ให้คงราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวี ที่ 17.59 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.-15 มิ.ยคำพูดจาก สล็อตฝ. 66

รถแท็กซี่ในโครงการเอ็นจีวีเพื่อลมหายใจเดียวกัน ของ ปตท. ให้คงราคาขายปลีกก๊าซเอ็นจีวี ไว้ที่ 13.62 บาทต่อกิโลกรัม เป็นเวลา 3 เดือน โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 16 มี.ค.-15 มิ.ย. 66