• June 19, 2024

เปิดสิทธิประโยชน์ ‘บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ’ รอบใหม่นี้ได้รับอะไรบ้าง-

เปิดให้เช็กสิทธิกันไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สำหรับ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” หรือ บัตรคนจน รอบใหม่ ที่ประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติในวันที่ 1 มีนาคม 2566 สำหรับผู้ที่ผ่านเกณฑ์-ไม่ผ่านเกณฑ์ ยื่นอุทธรณ์ ให้เข้ามาตรวจสอบกันได้

โดยสำหรับ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ” รอบใหม่นี้ มีสิทธิประโยชน์ที่เพิ่มขึ้น ดังนี้
-วงเงินสิทธิบัตรคนจนรอบใหม่ มีดังนี้ ค่าใช้จ่ายการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคจากร้านธงฟ้า คนละ 300 บาทต่อคนต่อเดือน (เบิกเป็นเงินสดไม่ได้) ซึ่งเพิ่มจากเดิมที่แบ่งเป็น 2 กลุ่ม ได้รับ 200 หรือ 300 บาท
-วงเงินสำหรับผู้พิการ เพิ่มอีกเดือนละ 200 บาท
-ค่าใช้จ่ายแก๊สหุงต้ม 80 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน เพิ่มจากเดิม 45 บาทต่อคนต่อ 3 เดือน
-ค่าใช้จ่ายเดินทาง กำหนดให้ 750 บาทต่อคนต่อเดือน โดยสามารถใช้รถโดยสารสาธารณะ ขสมก./รถ บขสคำพูดจาก ทดลองเล่น. รถร่วม บขส. รถไฟ รถไฟฟ้า รถสองแถวประจำทาง เรือโดยสาร จากเดิมแยกเป็นประเภทรถไฟ รถ บขสคำพูดจาก รวมสล็อตทดลองเล่น. รถเมล์ ประเภทละ 500 บาทต่อคนต่อเดือน
-ค่าน้ำประปา 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน และค่าไฟฟ้า 315 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน โดยจะหักค่าใช้จ่ายได้เลย โดยไม่ต้องสำรองจ่ายล่วงหน้าแล้ว ส่วนเกินจะต้องจ่ายเอง…