• May 28, 2024

สุดปัง! ผลประมูลป้ายสวยพิเศษรอบ 2 โกยรายได้กว่า 126 ล้าน

นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก (ขบ.) เปิดเผยว่า กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน (กปถ.) ได้จัดให้มีการประมูลทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษ สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคนครั้งที่ 2 เมื่อวันที่ 3 ส.ค.65 โดยผู้ที่สนใจเข้าร่วมประมูลได้พร้อมกันทั้งทางวาจา และประมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตที่ www.tabienrod.com โดยเสนอราคาล่วงหน้าแบบกำหนดราคาขั้นสูง Maximum Bid หรือเสนอราคาแบบเรียลไทม์ ในการประมูลครั้งนี้ มีประมูลทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษนำออกประมูลถึง 71 หมายเลข โดยมียอดเงินรายได้จากการประมูลรวมทั้งสิ้น 126,010,000 บาท ซึ่งถือว่าเกินเป้าหมายที่วางไว้ว่าจะทำรายได้ไม่ต่ำกว่า 100 ล้านบาท 

สำหรับหมายเลขที่ได้รับความนิยมจากผู้สนใจสูงสุดในครั้งนี้ คือ “เฮง 9999” มีผู้ประมูลร่วมเสนอราคาถึง 50 ครั้ง จนได้ผู้ชนะการประมูลไปในราคา 7,600,000 บาท รองลงมา ได้แก่ หมายเลขทะเบียน “เศรษฐี 9” ประมูลได้ในราคา 5,680,000 บาท นอกจากนี้ยังมีหมายเลขทะเบียนที่ได้รับความนิยมมากเช่นกัน อาทิ “ร่ำรวย 8” ประมูลได้ในราคา 4,700,000 บาท “ร่ำรวย 9” ประมูลได้ในราคา 4,200,000 บาท และ “เฮง 9” ประมูลได้ในราคา 4,100,000 บาท อีกทั้งยังมีหมายเลขทะเบียนที่ประมูลได้ในราคาเกิน 1 ล้านบาท อาทิ “รวย 5555” ประมูลได้ในราคา 4,050,000 บาท “สวย 9999” ประมูลได้ในราคา 3,300,000 บาท “มั่งมี 9999” ประมูลได้ในราคา 3,270,000 บาท

นายจิรุตม์ กล่าวต่อว่า ทั้งนี้ผู้ประมูลจะได้ครอบครองป้ายทะเบียนรถลักษณะพิเศษที่ใช้เทคโนโลยีการพิมพ์แผ่นป้ายแตกต่างจากป้ายทะเบียนปกติตัวแผ่นป้ายไม่มีรอยดุลและไม่มีขอบ ภาพพื้นหลัง มีลวดลายกราฟิก ซึ่งผู้ประมูลสามารถโอนเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือโอนเป็นมรดกได้ นอกจากนี้จะนำเงินที่ได้จากการประมูลทั้งหมดได้นำเข้าเป็นรายได้ กปถ. เพื่อนำไปส่งเสริมกิจกรรมทางด้านความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนของประเทศ และสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

สำหรับท่านที่สนใจและยังไม่ได้ร่วมลงทะเบียนเสนอคำหรือข้อความหมายของทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษ สามารถติดตามรายละเอียดการประมูลหมายเลขทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมได้ทาง www.tabienrod.com หรือสำนักงานกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน โทร. 0-2272-5937 หรือสายด่วนกรมการขนส่งทางบก โทร. 1584 หรือ 0-2271-8888คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

นายจิรุตม์ กล่าวอีกว่า นอกจากนี้ ขบ. ได้จัดประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยลักษณะพิเศษครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 7 เม.ย. และ วันที่ 22 เม.ย.65 รวม 2 วัน จำนวน 82 หมายเลข ทำให้มียอดเงินจากการประมูลรวม 372,560,000 บาท โดยหมายเลขที่ได้รับความนิยมจากผู้สนใจสูงสุด คือ “รวย 9999” มีผู้ประมูลร่วมเสนอราคาถึง 424 ครั้ง จนได้ผู้ชนะประมูลในราคา 18,560,000 บาท 

สำหรับการประมูลป้ายเลขสวยพิเศษนี้ เป็นตามนโยบายนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม ที่ให้ ขบ. มีแผ่นป้ายทะเบียนรถที่มีลักษณะพิเศษ เพื่อให้ประชาชนที่ต้องการเลขทะเบียนรถแบบพิเศษ เพื่อตอบสนองความต้องการประชาชนที่ต้องการเลขทะเบียนรูปแบบใหม่ที่มีความพิเศษ โดยสามารถมีตัวอักษรมากกว่าสองตัว หรือมีตัวอักษรผสมสระหรือวรรณยุกต์ รวมกับหมายเลขทะเบียนไม่เกิน 7 หลัก เป็นรูปแบบทะเบียนรถที่ใช้ในต่างประเทศ เพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ กปถ. นำไปใช้ในกิจกรรมเสริมสร้างความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนรวมทั้งสนับสนุนเป็นค่าอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยจากการใช้รถใช้ถนน