• May 30, 2024

“รถไฟฟ้าสายสีแดง” เปิดบริการ 10 เดือน ผู้โดยสารทะลุ 3.2 ล้านคน!

นายสุเทพ พันธุ์เพ็ง กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ทคำพูดจาก ทดลองปั่นสล็อต. จำกัด หรือผู้ให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง เปิดเผยว่า นับตั้งแต่รถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเปิดให้บริการเชิงพาณิชย์ เมื่อวันที่ 29 พ.ย.64 จนถึงปัจจุบัน มีปริมาณผู้ใช้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งตลอดระยะเวลากว่า 10 เดือนที่ผ่านมา มีปริมาณผู้โดยสารรวมสูงถึง 3,277,824 คน และมีผลการสำรวจความพึงพอใจจากผู้ใช้บริการในด้านต่างๆ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก แสดงให้เห็นว่าผู้โดยสารมีความเชื่อมั่นต่อการให้บริการรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดงมากยิ่งขึ้น

นายสุเทพ กล่าวต่อว่า ที่ผ่านมาบริษัทฯ ได้ดำเนินนโยบาย และมาตรการต่างๆ ที่เป็นการยกระดับการให้บริการ โดยมีสถิติความตรงต่อเวลา ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมของขบวนรถไฟฟ้าชานเมืองสายสีแดง ตั้งแต่เปิดให้บริการเชิงพาณิชย์อยู่ที่ 99.45%, 99.52% และ 100% ตามลำดับ รวมถึงมีการรักษาความปลอดภัยในทุกพื้นที่ อีกทั้งล่าสุดเมื่อเดือน เม.ย.65 บริษัทได้ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9001 : 2015 ในขอบเขตการปฏิบัติการเดินรถไฟฟ้า ความปลอดภัย และวิศวกรรมซ่อมบำรุง จากหน่วยรับรอง Bureau Veritas (BV) ซึ่งเป็นองค์กรที่ให้บริการด้านการตรวจประเมินและออกใบรับรองในด้านคุณภาพ อาชีวอนามัยและความปลอดภัยในระดับโลก

นายสุเทพ กล่าวอีกว่า เชื่อมั่นว่าด้วยมาตรฐานระดับสากลที่บริษัทนำมาใช้ขับเคลื่อนองค์กรในทุกมิติ จะส่งผลให้สามารถยกระดับการให้บริการแก่ผู้โดยสารได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด รวมถึงบริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้มีคุณภาพ เพื่อตอบแทนความเชื่อมั่นที่ผู้โดยสารได้ให้ความไว้วางใจด้วยดีเสมอมา.คำพูดจาก ฟรี เกมสล็อตทดลองเล่น