• July 20, 2024

ตลท.เตือนนักลงทุนระวังเทรดหุ้น OTO พบการขายกระจุกตัว หลังราคาดิ่งติดฟลอร์

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ประกาศเตือนผู้ลงทุนให้ระมัดระวังและศึกษาข้อมูลให้รอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขายหลักทรัพย์ บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO เนื่องจากมีสภาพการซื้อขายที่ผิดไปจากปกติ และพบการขายที่กระจุกตัว โดยเฉพาะในช่วงวันที่ 12 และ 13 มิ.ย. 2566

ทั้งนี้ปัจจุบัน ตลาดหลักทรัพย์ฯ กำหนดให้หลักทรัพย์ OTO อยู่ในมาตรการกำกับการซื้อขาย ระดับ 1 ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 2566 เนื่องจากสภาพการซื้อขายผิดปกติโดยไม่มีปัจจัยสนับสนุน

โดยเมื่อเข้ามาตรการ สภาพการซื้อขายลดความร้อนแรงลง อย่างไรก็ตามในวันที่ 12 และ 13 มิ.ย. 2566 พบว่าปริมาณการซื้อขายปรับตัวเพิ่มขึ้น และพบการขายที่กระจุกตัว

ตลท.โต้ หุ้นไทยผลตอบแทนต่ำ Top 3 โลก ต้องดูยาว ๆ

STARK เตรียมเจรจาเจ้าหนี้หุ้นกู้ 9 พันล้าน ยันส่งงบการเงินทัน 16 มิ.ย.

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จึงขอให้ ผู้ลงทุนพิจารณาอย่างรอบคอบก่อนตัดสินใจซื้อขาย นอกจากนี้ ขอให้บริษัทสมาชิกทุกรายกำกับดูแลการซื้อขายและการดำเนินการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับหลักทรัพย์ OTO อย่างใกล้ชิดและเคร่งครัด เพื่อป้องกันการส่งคำสั่งซื้อขายที่อาจไม่เหมาะสม หรือไม่เป็นไปตาม พ.ร.บ.หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์

มาตรการกำกับการซื้อขายระดับ 1 บริษัทสมาชิกต้องดำเนินการดังนี้

1คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. ให้ผู้ลงทุนทุกประเภทที่ต้องการซื้อหลักทรัพย์ OTO ต้องวางเงินสด 100% ก่อนซื้อ และ

2. บริษัทสมาชิกห้ามนำหลักทรัพย์ OTO คำนวณเป็นวงเงินในการซื้อขายในทุกประเภทบัญชี

ล่าสุด บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) หรือ OTO ชี้แจงระบุว่า จากการที่ราคาซื้อขายหุ้นของบริษัทมีการ เปลี่ยนแปลงของราคาที่ลดลงในช่วงวันที่ 12 และ 13 มิ.ย. 66 นั้น บริษัทขอเรียนว่า การเปลี่ยนแปลงราคาหุ้น ของบริษัทดังกล่าว ไม่ส่งผลกระทบต่อการประกอบธุรกิจในปัจจุบันของบริษัท